مبانی مشروعیت ولایت فقیه
32 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آذر 1381 - شماره 12 »(16 صفحه - از 83 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آنجا که مشروعیت، پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسی است، جای این پرسش است که مشروعیت نظام اسلامی در عصر غیبت از کجا نشأت می‏گیرد. به باور نویسنده، با تحقیق و تأمل به این نتیجه می‏رسیم که از دیدگاه اسلام منشأ مشروعیت اذن خداوند است و بر پایه دلایل عقلی و نقلی حق حاکمیت در زمان غیبت به مجتهد آگاه و کاردان سپرده شده است. مشروعیت عامل ثبات و استمرار هر نظام سیاسی است. مشروعیت پاسخی به این پرسش هاست که چرا یک گروه خاص حق حکمرانی بر دیگران می‏یابند و این که حکومت شوندگان چگونه و به چه دلیل تن به اطاعت می‏سپارند؟ حکومت کنندگان با چه ابزاری اطاعت را نهادینه می‏کنند؟