سه مسئله از کتاب ریاضیات نایافته ی ناصر خسرو
38 بازدید
محل نشر: نامه فرهنگستان » تابستان 1374 - شماره 2 »(5 صفحه - از 121 تا 125)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی