گزارشی از همایش بین المللی بزرگداشت غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی دان و اخترشناس نامدار ایرانی
38 بازدید
محل نشر: چیستا » دی و بهمن 1379 - شماره 174 و 175 »(4 صفحه - از 342 تا 345)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی