پزشک ناحیه: از مجموعه یادداشت های یک شکارچی
36 بازدید
محل نشر: چیستا » مهر 1377 - شماره 151 »(8 صفحه - از 76 تا 83)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی