قصه سنجان: یا تاریخ فرضی مهاجرت پارسیان از خراسان به هند
42 بازدید
محل نشر: چیستا » آبان 1361 - شماره 13 »(12 صفحه - از 268 تا 279)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی