حاشیه، یادداشت، نکته: زایچه های موجود در ترجمه چینی کتاب احکام نجوم کوشیار
43 بازدید
محل نشر: آینده » سال شانزدهم، مرداد تا آبان 1369 - شماره 5-8 »(3 صفحه - از 562 تا 564)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی