جمشید کاشانی و محاسبه سینوس زاویه یک درجه به روش تکراری
53 بازدید
محل نشر: وقف میراث جاویدان » تابستان و زمستان 1375 -شماره 15 و 16 »4 صفحه - از 35 تا 38
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی